Vi henter information om din ejendom


Det tager et øjeblik

Vi sender din afvigelse


Det tager et øjeblik

Driftsinformation

Lukning af Danmark 6

Lavet den: 30-03-2020

Bispeengen Genbrugsstation åbner tirsdag d. 31. marts klokken 10 og har igen normale åbningstider. Hverdage kl. 10-18. Weekend og helligdage kl. 10-17. Bytte- og direkte-genbrug-ordninger samt nærgenbrugsstationer holder fortsat lukket. Der vil være kø og ventetid, så vi anbefaler kun at aflevere det mest nødvendige affald. Hold afstand og vask hænder efter besøget. Mvh. Affald og Genbrug


Lukning af Danmark 5

Lavet den: 24-03-2020

Til og med den 13. april henter vi følgende typer affald: + Restaffald hos alle borgere og virksomheder. + Madaffald fra boligforeninger. + Bioaffald fra villa/rækkehuse (kun beholderen, ikke løst haveaffald). + Pap fra boligforeninger. Hver 14. dag i lige uger med start i uge 14. Samme tømmedag, som I plejer. + Plast fra boligforeninger. Hver 14. dag i ulige uger med start i uge 15. Samme tømmedag, som I plejer. + Plast/metal fra villa/rækkehuse. Hver 8. uge med start i uge 15. Tømmekalenderen er opdateret og nogle har fået torsdag som tømmedag i stedet for tirsdag. + Glas fra offentlig containere og fra boligforeninger. + Leje af containere: haveaffald, stort brændbart eller stort jern. Alle andre ordninger og services holder pause. (opdateret med villaernes tømmekalender for plast/metal)